Girls Junior Varsity Basketball, Girls Varsity Basketball · CHS Girls’ Junior Varsity and Varsity Basketball vs. Boyle County – Dec. 10, 2018